ระบบประมวลผลตัวอย่างอัตโนมัติ

  • ระบบประมวลผลตัวอย่างอัตโนมัติ BK-PR48

    ระบบประมวลผลตัวอย่างอัตโนมัติ BK-PR48

    ระบบประมวลผลตัวอย่างอัตโนมัติ BK-PR48 ติดตั้งระบบกรอง HEPA อิสระ และสามารถใช้ระบบประมวลผลตัวอย่างอัตโนมัติ BK-PR48 กับตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพสามารถเปิด/ปิดฝา จ่าย เติมโปรตีน K/การควบคุมภายในได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้เวลาเพียง 16 นาทีในการถ่ายโอนตัวอย่าง 48 ตัวอย่างในคราวเดียว ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการปรับปรุงความสามารถในการตรวจหากรดนิวคลีอิกขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว