เครื่องทดสอบการสลายตัว

  • OLABO Laboratory Automation Disintegration Tester

    OLABO Laboratory Automation Disintegration Tester

    เครื่องทดสอบการสลายตัวประกอบด้วยระบบควบคุม ระบบส่งกำลัง ระบบอาบอุณหภูมิคงที่ หน่วย nacelle ฯลฯ และควบคุมจากส่วนกลางโดย MPUคุณสมบัติ: โครงสร้างที่เหมาะสม การทำงานอัตโนมัติและเรียบง่าย ความแม่นยำและความไวสูง และประสิทธิภาพที่เสถียร