ตู้ฟักไข่

  • OLABO เครื่องฟักไข่ BK-3201

    OLABO เครื่องฟักไข่ BK-3201

    Infant Radiant Warmer เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในสถาบันทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงอุณหภูมิคงที่, การช่วยชีวิตอุณหภูมิ, การส่งออกซิเจน, กู้ภัย, การรักษาในโรงพยาบาลและการสังเกตของทารกที่ป่วยและทารกที่คลอดก่อนกำหนดใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์กักกัน ทารกแรกเกิด ฯลฯ