รีเอเจนต์การสกัดกรดนิวคลีอิก

  • ชุดสกัดกรดนิวคลีอิก

    ชุดสกัดกรดนิวคลีอิก

    เม็ดแม่เหล็กและระบบบัฟเฟอร์ที่มีเอฟเฟกต์การแยกตัวที่ไม่เหมือนใครสามารถใช้เพื่อแยก DNA/RNA ของไวรัสที่มีความบริสุทธิ์สูงออกจากตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ไวสูง และมีประสิทธิภาพกรดนิวคลีอิกที่สกัดและทำให้บริสุทธิ์สามารถใช้ในการทดลองปลายน้ำทั่วไปต่างๆ เช่น การย่อยแบบจำกัด การถอดรหัสแบบย้อนกลับ PCR, RT-PCR, Southernblot เป็นต้น ขอบเขตการใช้งาน: การสกัด DNA ของไวรัสหรือ RNA จากพลาสมา เซรั่ม ปัสสาวะอย่างรวดเร็ว น้ำในช่องท้อง ของเหลวจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ ส่วนลอยเหนือตะกอน และของเหลวในร่างกายที่ปราศจากเซลล์