กล่องผ่าน

  • กล่องผ่าน OLABO

    กล่องผ่าน OLABO

    Pass Box เป็นอุปกรณ์เสริมของห้องคลีนรูมส่วนใหญ่ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของขนาดเล็กระหว่างพื้นที่สะอาดและพื้นที่สะอาด และระหว่างพื้นที่สะอาดกับพื้นที่ไม่สะอาด เพื่อลดจำนวนช่องเปิดของห้องสะอาด และลดมลพิษต่อความสะอาด ห้อง.ลดลงสู่ระดับที่ต่ำกว่าหน้าต่างถ่ายโอนทำจากแผ่นสแตนเลส เรียบ และสะอาด.ประตูสองบานเชื่อมต่อกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล