ปิเปต

  • OLABO ปิเปตทางกลที่ปรับระดับเสียงได้ช่องเดียว -toppette

    OLABO ปิเปตทางกลที่ปรับระดับเสียงได้ช่องเดียว -toppette

    ปิเปตเป็นเครื่องมือวัดที่ถ่ายโอนของเหลวจากภาชนะเดิมไปยังภาชนะอื่นภายในช่วงที่กำหนดหน่วยเป็นไมโครลิตร (uL)ลักษณะเฉพาะที่แม่นยำและสะดวก และใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านชีววิทยา เคมี และด้านอื่นๆมักใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อถ่ายโอนของเหลวจำนวนเล็กน้อยหรือตามรอย
    ข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างกัน ทิปปิเปตที่มีขนาดต่างกันจะจับคู่กับทิปปิเปตที่มีขนาดต่างกัน