ศูนย์อนามัยการเจริญพันธุ์

ศูนย์อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสถาบันดูแลสุขภาพที่ให้บริการเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและความชุก การแทรกแซงความพิการแต่กำเนิด การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นพันธมิตรกับโครงการอนามัยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ภาวะมีบุตรยาก และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ตามขั้นตอนการทำงาน ศูนย์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ โดยมีห้องทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนเตรียมการทดลอง และส่วนการทดสอบและวิเคราะห์
ส่วนการเตรียมการทดลองคือการเตรียมการทดลองของตัวอ่อน เก็บอสุจิ หรือไข่ เป็นต้นประกอบด้วยห้องเก็บอสุจิ ห้องเก็บไข่ (รวมถึงห้องความดันลบ) ห้องผ่าตัดผ่านกล้อง ห้องพักฟื้นยาสลบ เป็นต้น

เจริญพันธุ์