ศูนย์ฝังเนื้อเยื่อ

  • OLABO China Tissue Embedding Center &Cooling Plate

    OLABO China Tissue Embedding Center &Cooling Plate

    เครื่องฝังพาราฟินเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ฝังบล็อกขี้ผึ้งเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์หรือตัวอย่างสัตว์และพืชหลังจากการคายน้ำและการแช่ขี้ผึ้งเพื่อการวินิจฉัยทางเนื้อเยื่อวิทยาหรือการวิจัยหลังจากการหั่นเหมาะสำหรับวิทยาลัยการแพทย์ แผนกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาล สถาบันวิจัยทางการแพทย์ หน่วยวิจัยสัตว์และพืช และแผนกทดสอบอาหาร