เครื่องผสมน้ำวน

  • ผู้ผลิตจีนห้องปฏิบัติการมินิ Vortex แบบพกพามิกเซอร์

    ผู้ผลิตจีนห้องปฏิบัติการมินิ Vortex แบบพกพามิกเซอร์

    เครื่องผสมน้ำวนมีลักษณะเฉพาะของโครงสร้างที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้ เครื่องมือขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ เสียงต่ำ ฯลฯ และใช้กันอย่างแพร่หลายในความต้องการทดลอง เช่น ชีวเคมี พันธุวิศวกรรม และยาสำหรับการผสมของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ของแข็ง และของแข็ง-ของแข็ง (ผง) มันสามารถผสมของเหลวและผงใดๆ ที่ต้องผสมด้วยความเร็วสูงและกระแสน้ำวนได้อย่างรวดเร็ว และความเร็วในการผสมนั้นรวดเร็ว สม่ำเสมอและทั่วถึง